Géén vereniging zonder vrijwilligers...

Bestuur LBC
voorzitter Nol Monster
071-5127187
secretaris Floor Berkhout
071-5893060
penningmeester Jacques Serdijn
0172-417047
Leden Cor de Jong
Jouko Renqvist
071-3412175
06-83653723


Organisatie en Commissies van LBC

Technische Commissie
De TC is door het bestuur belast met de uitvoering van clubcompetities, andere wedstrijden en de praktische gang van zaken tijdens de speelavonden conform het Speelreglement van LBC. De TC delegeert taken aan z.g. avondverantwoordelijken en organiseert speciale drives zoals de oranje drive en de zomerdrives.
Tevens is de TC belast met de indeling in de verschillende lijnen en de promotie- en degradatieregeling bij de verschillende clubcompetities, alsmede de coordinatie van de deelname aan de Districts 4-tallen competitie.
 
Voorzitter Peter Baptiste
Leden Wilbert van Beijsterveldt
Jacques Verduijn
Marianne de Vrind


Avond Verantwoordelijke
Voor elke speelavond/middag is één persoon verantwoordelijk voor de planning en gang van zaken. Soms zal de AV de wedstrijdleiding op een avond overlaten aan een competitieleider.

Din: AV
CL's
Jouko Renqvist
Pieter van der Klein
Woe: AV
CL's
Piet Jansen
Piet Jansen
Jacques Verduijn
Gert Weissberg
Don: AV
CL's
Marianne de Vrind
Wilbert van Beijsterveldt
Wim den Hoed
Marianne de Vrind
Soos: MV
CL's
Henk Vendrig
Hans Duiser*
Hans Kaper*
Joke Langedijk
Klaas Timmerman
Henk Vendrig
Ko Vijn

Protest Commissie. Tijdens het spelen kunnen er wel eens problemen optreden. Bij elke competitiesport, dus ook bij een denksport als bridge, komen situaties voor die hulpvan een arbiter vragen. Bekende voorbeelden bij bridge zijn bijvoorbeeld verzakingen of lange denkpauzes bij het bieden. Bij elke speelavond zijn altijd een aantal arbiters aanwezig. Eventueel kan bij de wedstrijdleider gevraagd worden welke arbiters dienst hebben.
Zij zullen naar eer en geweten de spelregels toepassen (en hebben hiervoor uiteraard een diploma). Mochten er ook na raadpleging van de wedstrijdleider nog verschil van mening zijn dan kan er na afloop van de wedstrijd contact worden opgenomen met de protestcommissie. Deze commissie zal de situatie nogmaals bekijken en de beslissing van de  arbiter overwegen. Dit kan leiden tot een andere beslissing of de oorspronkelijke beslissing blijft overeind. Natuurlijk kan de protestcommissie toelichten welke overwegingen bij hun besluit een rol hebben gespeeld.
 
Voorzitter Cees Rijnbeek
Leden Wilbert van Beijsterveldt
Hans de Brieder
Nico Janssen
Mail naar pc@lbc-bridge.nl gaat automatisch naar alle PC-leden.Ereleden LBC kent de volgende Ereleden:

Jan Hoogervorst

Piet Jansen

Theo van de Laar

Wiet Schiethart

Gé van Strien


Henk Vendrig

Bep Verduin

Marianne de Vrind

Jouko Renqvist